sd main logo

การทำธุรกิจออนไลน์บน SimpleDifferent

เมนู

เปิดการใช้งาน Paypal

                                                          คุณสมบัตินี้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์แบบ Pro คลิกลิงค์ด้านล่าง

                                                                                     สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์แบบ Pro

สิ่งสำคัญอันดับแรกสุดสำหรับบทความนี้คือ ต้องเข้าใจก่อนว่าเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นนี้ต้องการ Paypal หรือไม่


จากนั้นต้องเข้าใจว่าหากต้องการทำระบบขายของออนไลน์ แล้ว Paypal ขายอะไรได้บ้าง?

การขายออนไลน์แบ่งได้ดังนี้:

ขายการบริการ

การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า และปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการนั้น ในกรณีนี้ กระบวนการสั่งสินค้าแบบอัตโนมัติบนเว็บไซต์ของคุณสามารถช่วยคุณได้เป็นอย่างดี  ซึ่งมี 2 วิธีง่าย ๆ ที่จะสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าและทำให้เกิดความชื่นชอบต่อสินค้าของคุณ :

สร้างหน้าสำหรับติดต่อ  โดยทำการเพิ่มบล็อคใหม่ที่เป็นข้อความ และใช้โหมดเคลื่อนย้าย ย้ายบล็อคขึ้นมาไว้บนสุด จากนั้นใส่ข้อความอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, วัน และเวลาที่สำหรับการนัดหมาย

>>> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าสำหรับติดต่อ และการสร้างหน้าเว็บแบบอื่น ๆ


► ใบแจ้งหนี้ออนไลน์ บริการนี้จะมีการเก็บค่าธรรมเนียม แต่สิ่งที่ได้รับคือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สามารถจัดทำใบแจ้งหนี้ได้ และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการจ่ายค่าบริการ (Visa, MasterCards, Paypal)  โดยวิธีตั้งค่าสำหรับ Paypal มีขั้นตอน 2 ขั้นตอนดังนี้:

1. สร้าง (หรือ อัพเกรด) บัญชี Paypal

2. การจัดทำใบหนี้ออนไลน์

เมื่อคุณขายสินค้าและบริการ

คำแนะนำก่อนหน้านี้สามารถนำมาปรับใช้ได้ ในกรณีที่:

  • คุณทำผลิตภัณฑ์ตามสั่งสำหรับขายเอง
  • ค่าขนส่งขึ้นกับหลาย ๆ ปัจจัย
  • คุณเลือกที่จะติดต่อกับลูกค้าของคุณเอง

นอกเหนือจากนี้ คุณอาจติดตั้งปุ่ม Paypal สำหรับการรับสั่งสินค้าแบบอัตโนมัติ ซึ่งให้ทำตาม 4 ขั้นตอนดังนี้:

  1. สร้าง (หรือ อัพเกรด) บัญชี Paypal
  2. เลือกชนิดของปุ่มที่ต้องการ
  3. เปิดการใช้งานฟังก์ชัน ระบบชำระเงินออนไลน์บน SimpleDifferent
  4. สร้างปุ่มในเว็บไซต์ของคุณ

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบกับ Paypal ว่าลูกค้าของคุณจำเป็นต้องมีบัญชีกับ Paypal สำหรับการจ่ายเงินให้คุณหรือไม่ (บางประเทศไม่รองรับ)

กรณีที่คุณทำงานในองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

สำหรับเว็บไซต์แบบ Pro คุณสามารถรวบรวมเงินบริจาคผ่านทาง Paypal ได้
เพียงแค่ 3 ขั้นตอนดังนี้:

  1. สร้าง (หรือ อัพเกรด) บัญชี Paypal
  2. เปิดการใช้งาน ระบบการชำระเงินออนไลน์ บน SimpleDifferent
  3. สร้างปุ่มสำหรับบริจาค
หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบกับ Paypal ว่าผู้บริจาคจำเป็นต้องมีบัญชีกับ Paypal ก่อนบริจาค และตรวจสอบประเทศที่สามารถสร้างปุ่มบริจาคได้ (บางประเทศไม่รองรับ)

เครดิต ช่างภาพ